Tőzsdesztori szereplők

Jean Francois Le Hay

Jean Francois Le Hay (sz. 1958) tanácsadó a PHARE, a TACIS, az EBRD és a Világbank különböző projektjeiben, jelenleg az Orosz Tőzsdeszövetség és Felügyelő Szervezetének tanácsadója. Egyetemi tanulmányait Párizsban a Saint-Maur Közgazdaságtudományi Egyetemen végezte 1975-1979 között. A Sorbonne-on szerzett másoddiplomát 1979-1980-ban, illetve ugyanebben az évben megszerezte a Párizsban működő Nemzetközi Kereskedelmi Intézet oklevelét is. Először elemző egy párizsi biztosító társaságnál, majd két éven keresztül hivatalos tanácsadója lett a Credit Lyonnais csoport egyik bankjának. 1986-tól a B.C.E.N. Eurobanknál projektmenedzsereként dolgozott, majd pedig egy párizsi bank rendszerszervezési osztályának vezetőjévé nevezték ki. 1990 és 1993 között a SLIGOS Bank és Pénzügyi Divíziójának egyik vezetője lett. Az ezt követő két évben a párizsi tőzsde által alapított MAESTRO cég vezető tanácsadója. 1995-ben a Paribas Bank vezető tanácsadójának kérték fel, majd 1996-2000 között újból a MAESTRO cég vezető tanácsadójaként működött.