Tőzsdesztori szereplők

Borbély László András dr.

Borbély László András dr. (sz. 1959) 1983-ban a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát, majd 1986-ban politikai gazdaságtanból doktorált. 1983-ben az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa, majd öt évvel később az ÁBMH Munkaügyi Kutató Intézetéhez került tudományos munkatársnak. 1989-től KSH Gazdaságkutató Intézetében 1992 és 1995 között a Pénzügyminisztériumban dolgozott, ahol először a pénz- és tőkepiaci főosztály, majd az állami költségvetési főosztály osztályvezetője volt. Ezután az államadósság-kezelési főosztályon tevékenykedett, mint megbízott főosztályvezető. 1995-től a Pénzügyminisztérium Államadósság Kezelő Központjának, illetve a Magyar Államkincstár Államadósság Kezelő Központjának általános igazgatóhelyettesi tisztjét töltötte be. Jelenleg – az intézmény 2003-as átalakulása óta - az Államadósság Kezelő Központ Rt. általános vezérigazgató-helyettese.