Tőzsdesztori szereplők

Antall József dr.

Antall József dr. (1932-1993) történész és politikus 1954-től az Országos Levéltár munkatársa, a Pedagógiai Tudományos Intézet kutatója, gimnáziumi tanár. 1956-ban részt vett a Független Kisgazdapárt újjászervezésében és a Keresztény Ifjúsági Szövetség megalapításában. A Semmelweiss Orvostörténeti Múzeum főigazgatójaként dolgozott. Az MDF egyik első tagja. 1989-ben az Ellenzéki Kerekasztal, majd a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásain pártja egyik fődelegátusa, októbertől az MDF elnöke. 1990. május 22-én kormányt alakított az MDF, az FKgP és a Kereszténydemokrata Párt koalíciós megállapodása alapján. Miniszterelnöksége idején alakult ki és szilárdult meg a demokratikus politikai intézményrendszer. Kormányzásának idejében történt az ország felvétele az Európa Tanácsba, az Európai Közösségekhez való társulás pedig elindította az európai integrációs folyamatokat. (Forrás: www.antalljozsef.hu)